چهارشنبه, 6 ارديبهشت 1396
عنوان : تحویل پروژه ها به همراه تكمیل فرم چك لیست
کد خبر : ۳۶۰
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ 
ساعت : ۲۱:۵۷:۳۶چک لیست نظارت Gis

چک لیست کارتوگرافی (زمینی)

چک لیست میکروژئودزی

چک لیست کنترل محاسبات زمینی


چک لیست استرئوچک و کنترل کارتوگرافی (هوایی)

چک لیست کنترل dem

چک لیست کنترل تصاویر اورتو

چک لیست کنترل تصاویر ماهواره ای اورتو

چک لیست مثلث بندی

چک لیست نظارت دستگاهی

چک لیست مراحل کنترل نقشه های 10000/1بازگشت           چاپ چاپ         
 
اداره کل نظارت و کنترل فنی - سازمان نقشه برداری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8