دوشنبه, 2 مرداد 1396
عنوان : لزوم اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد برای تجهیزات نقشه برداری
کد خبر : ۱۴۲۷
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ 
ساعت : ۱۱:۱۶:۳۰


بازگشت           چاپ چاپ         
 
اداره کل نظارت و کنترل فنی - سازمان نقشه برداری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8